Företagets namn - Företagsmeddelande

Vår faktureringsadress är:

Löftadalens Plåtslageri AB
Kund-ID FSX2427
FE 301
105 69 STOCKHOLM

eller

inbox.lev.853601@arkivplats.se

Vår besöksadress är som tidigare:

Fjärås Industriväg 6K-M
439 74 Fjärås